Jouw eigen karakteristieke merk

Most remarkable helpt bij de analyse en (op)bouw van jouw merk – én bijbehorende positionering.

Samen komen we tot interessante inzichten en conclusies. Aan de hand daarvan ontwikkelen we een uniek, eigen merk met dito positionering. Een merk dat perfect past bij de identiteit en de ambitie. Het wordt een merk waar mensen (weer) van gaan houden.

Een kwestie van samenwerken

Wij bij most zijn co-creators pur sang. Wij geloven dat samenwerken en zélf ervaren zorgen voor inzicht en creativiteit in het proces. We werken in onze aanpak dan ook altijd samen met verschillende mensen uit jouw organisatie, aangevuld met eventuele externe specialisten: Het Inspiratieteam. Het Inspiratieteam gaat samen aan de slag met als doel de organisatie, business of merk naar het next level te brengen. Door met Het Inspiratieteam te werken, is het resultaat ook echt van ons allemaal en herkent iedereen binnen de organisatie zichzelf in elke volgende stap.

Ons stappenplan

Uitvoerend merkonderzoek → allesomvattende strategie → merkidentiteit vormgeven → touchpoints creëren → interne communicatie / gedragsverandering → jouw merk lanceren → brandbook opleveren

Gewenste waarneming

Identiteit

Tagline, logo, esthetiek, tone of voice, etc.

Wij creëren merken
die identiteit en imago
samenbrengen.

Daadwerkelijke waarneming

Imago

Reputatie, emotie, geloof, impressie, etc.

In vier stappen naar een (re)lovable merk

I luv you brand longtime?
De werking van (re)lovable merken kan je grofweg in drie categorieën verdelen: herhalingsaankopen, positieve -mond op mond- en een sterkere afweer tegen negatief nieuws over het merk. Dit heeft alles te maken met hoe we als mensen in elkaar steken, hoe aaibaar is jouw product/dienst of hoe sterk kan men zich er mee vereenzelvigen. Als valt en staat met heldere bedrijfsdoelen gekoppeld aan de juiste/sterke merk positionering. Hieronder beschrijven we de vierstappen die most remarkable gebruikt om samen jouw merk naar die o’zo gewenste (re)lovable status te brengen.

Bereiken  / verleiden

Zorg dat ze komen
Zorgen dat iedereen weet dat jouw merk er is en meedoet, gaat begrijpen waar het om gaat.

Alle wervingsactiviteiten beginnen met het (zien te) bereiken van jouw doelgroep(en). Bereiken staat dan ook voor vinden en branden. Werken aan je naamsbekendheid, je merkbekendheid als organisatie of je zichtbaarheid voor je personal branding. Dat begint met onderzoeken (luisteren) naar wat mensen bezig houdt. Wij doen dit samen met jouw, de mensen binnen het bedrijf en klanten, dit noemen we de topdown-, interne- en externe- perceptie.

Deelnemen  / verliefd worden

Zorg dat ze meedoen
Zorgen dat iedereen aangehaakt blijft, van ‘onbekend maakt onbemind’ naar ‘bekend en (nog) onbemind’.

Deelnemen heeft als doel dat de klant een voorkeur krijgt voor jou bedrijf, merk, product of dienst. Na het bereiken van potentiële klanten begint het betrekken van hen bij je product of dienst. Werken aan terugkeer op je gekozen communicatie kanalen en het bevorderen van interactie.

Activeren  / houden van

Zorg dat ze de stap maken en blijven!
Doelgroepen gaan over tot zichtbare stappen, implementeren van de geboden doelen, naar ‘bekend en bemind’. In de Activatie fase wil je een conversie, lead of zelfs een eerste aankoop realiseren.

Activeren betekent dat jouw doelgroep(en) actie ondernemen, daadwerkelijk converteert door het invullen van een contactformulier, het bekijken van een filmpje, een bestelling heeft geplaatst, zich heeft ingeschreven voor een nieuwsbrief of het bereiken van een doelpagina. Het is de manier waarop mensen met je merk en bijvoorbeeld op je website actief zijn. Hoe komen ze binnen, wat is hun klantreis, hoe lang blijven ze, wanneer gaan ze over tot bestellen/kopen of waar haken ze af.

Koesteren  / trouwen

Zorg dat ze blijven (terug)komen
Zorgen dat iedereen blijft meedoen(er is (meer dan) contact en die gaan we duurzaam onderhouden). Zorg dat ze doen wat jij wilt.

Het doel van de koesteren fase een tevreden en loyale koper behouden die terugkomt.
De koester fase bepaalt hoe je het klantcontact behoudt en verder stimuleert. Dit gebeurt nadat er een activatie heeft plaatsgevonden. Je hebt contact en je wilt dat contact zo goed mogelijk duurzaam onderhouden, inplaats van bedankt de mazzel: ik wil je nooit meer zien.

We gebruiken dit love brand model vanwege de lifecycle belofte, immers na de actie begint het onderhouden van de klantrelatie. Dit model heeft dat typische trechtervorm (de ‘funnel’) waarmee we de doelgroep(en) rechtsreeks naar de gewenste plek of gedrag routeren. Zodra prospects/klanten in de ‘koester-fase’ komen begint het opnieuw met bereiken en versterken van de relatie. Van doelgroep naar prospect, van prospect naar klant, van klant naar ambassadeur.

Tijd voor de volgende stap?

Als je het over een project, een idee, een vraag of gewoon over ons wilt hebben — neem dan contact op

Contact opnemen