NOC*NSF onze scheids
NOC*NSF

NOC*NSF | onze scheids, mijn held

Het programma ‘Naar een veiliger sportklimaat’ heeft most remarkable en 7N60 Communicatie gevraagd een meerjarige campagne te ontwikkelen gericht op het verbeteren van de waardering voor scheidsrechters en officials in de sport. We ontwikkelden een campagne waarbij het zwaartepunt ligt bij het besef van sporters dat er geen wedstrijd mogelijk is zonder arbitrage. De gedragsverandering moet dan ook vanuit de sporters komen, zij staan letterlijk voor hun scheidsrechter: ‘onze scheids, mijn held’.

onzescheids.nl
NOC*NSF onze scheids
NOC*NSF onze scheids
NOC*NSF onze scheids
NOC*NSF onze scheids
NOC*NSF onze scheids
NOC*NSF onze scheids
NOC*NSF onze scheids

De sporter is de aanjager, daarnaast moeten voorzitter, bestuur, sponsor, ouders en bijvoorbeeld supporters gaan beseffen wat een scheidsrechter voor de sport(er) doet, en wat zij een scheidsrechter aan kunnen doen.

Het eerste jaar van de campagne was een groot succes, op naar een nieuw succesvol campagnejaar!

NOC*NSF onze scheids
NOC*NSF onze scheids
NOC*NSF onze scheids